Soutěže družstev
 
Liga Junior Tour - Dorost "A" 2012
 
Družstvo dorostu
Družstvo dorostu "A" 2012
zleva nahoře : kapitán Martin Adamík, Tomáš Adamík, Tomáš Fargač, Ondřej Motyka, Šimon Fišara

zleva dole : Natálie Wilková, Beata Kotlárová

Soupiska družstva (Zdroj IS ČTS)

Výsledky a konečná tabulka (Zdroj IS ČTS)