Nový povrch parkoviště
 

Letos jsme se dočkali obnovy asfaltového povrchu celé plochy u odrazové zdi z obou stran. Výrazně se tak zlepšil tréninkový proces u této zdi. Celou opravu naplánovalo a zorganizovalo Město Třinec, stavební práce prováděla společnost Strojírny a stavby, a.s.

 

Frézování starého povrchu

Frézování starého povrchu

Frézování starého povrchu

Frézování starého povrchu

 

Vyfrézovaný straý povrch

Vyfrézovaný straý povrch

Vyfrézovaný straý povrch

Vyfrézovaný straý povrch

 

Vyfrézovaný straý povrch

Vyfrézovaný straý povrch

Vyfrézovaný straý povrch

Vyfrézovaný straý povrch

 

Pokládka nového asfaltu

Pokládka nového asfaltu

Pokládka nového asfaltu

Pokládka nového asfaltu

 

Pokládka nového asfaltu

Pokládka nového asfaltu

Pokládka nového asfaltu

Pokládka nového asfaltu

 

Pohled na nový povrch

Pohled na nový povrch

Pohled na nový povrch

Pohled na nový povrch

 

Pohled na nový povrch

Pohled na nový povrch

Pohled na nový povrch

Pohled na nový povrch