Malba dvorce u zdi
 

Na začátku této sezóny bylo provedeno vytýčení tenisového dvorce u odrazové zdi z obou stran a také na zdi. Namalování čar provedl Pavel Sikora.

 

Pohled na vytýčený dvorec

Pohled na vytýčený dvorec

Pohled na vytýčený dvorec

Pohled na vytýčený dvorec

 

Pohled na vytýčený dvorec

Pohled na vytýčený dvorec

Pohled na vytýčený dvorec

Pohled na vytýčený dvorec

 

Pohled na vytýčený dvorec

Pohled na vytýčený dvorec

Pohled na vytýčený dvorec

Pohled na vytýčený dvorec

 

Pohled na zeď

Pohled na zeď

Pohled na zeď

Pohled na zeď