Hrací řád
 
1. Základní ustanovení
 
1.1

Tenisový areál je tvořen 9 antukovými dvorci, klubovnou, šatnami a dvěma cvičnými odrazovými stěnami. Využívat tato zařízení mohou členové TC Třinec a hosté, kteří mají zaplacenou permanentní vstupenku nebo jednorázové vstupné.

1.2

Každý zájemce o hru na tenisových dvorcích je povinen hlásit se předem u správce tenisového areálu a před nebo po ukončení hry zaplatit příslušný tenisový poplatek.

1.3

Pro závodní hráče jsou vyhrazeny dvorce C, 6, 7, 8. V případě jejich nevyužití budou poskytovány veřejnosti.

1.4

Základní hrací jednotka je 60 minut s možností přikoupení v případě volných dvorců. Součástí hrací jednotky je povinná úprava dvorce.

1.5

Všichni uživatelé areálu jsou povinni řídit se tímto hracím řádem a pokyny správců.

1.6

V případě poškození nebo znehodnocení zařízení areálu ze strany uživatelů areálu vlastním zaviněním jsou tito povinni uvést poškozenou věc do původního stavu nebo uhradit odpovídající částku stanovenou provozovatelem.

1.7

Provozovatel neručí za případné ztráty nebo zcizení cenných, předmětů, peněz a ostatních osobních věcí a nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené v prostorách areálu.

1.8

Je zakázáno kouření a konzumace alkoholických nápojů na tenisových dvorcích.

1.9

Hráči smí ke hře používat pouze obuv, která je určena pro hru na antukových dvorcích a vhodný úbor.

1.10

Umělé čáry si dle potřeby očistí hráči sami před zahájením hry nebo v jejím průběhu.

1.11

Jízdní kola je možné v areálu odložit a uzamknout pouze na místě k tomu určeném.

1.12

O způsobilosti dvorců ke hře a ukončení hrací doby rozhoduje s konečnou platností správce.

 
2. Hrací poplatky
 
2.1 Jednorázové poplatky za hrací jednotku
Ponděí - Pátek

08.00  -  16.00 hod. - 120,- Kč / hrací jednotku / dvorec

16.00  -  20.00 hod. - 140,- Kč / hrací jednotku / dvorec
Sobota - Neděle

08.00  -  20.00 hod. - 100,- Kč / hrací jednotku / dvorec

2.2 Permanentní vstupenky
2.2.1 Zlatá permanentka

Je nepřenosná a umožňuje nastoupit na první volný dvorec bez čekání. Rezervace dvorce na určitou hodinu zdarma. Není omezena délka hrací jednotky.

2.2.2 Čestná permanentka

Je nepřenosná, rezervace dvorce na určitou hodinu zdarma. Hrací jednotku lze prodloužit po dohodě se správcem na dohrání zápasu.

2.2.3 Permanentka na jméno
měsíční 1.100,- Kč
celosezónní 3.300,- Kč
celosezónní dopolední do 1400 hod. 2.200,- Kč

Je nepřenosná a opravňuje držitele ke hře maximálně jednu hrací jednotku denně. V případě volných dvorců je možno po dohodě se správcem tuto jednotku prodloužit na dohrání utkání. Další hrací jednotka během téhož dne je možná pouze za úhradu v hotovosti. Měsíční permanentka platí jeden měsíc od data pořízení.

2.2.4 Permanentka na firmu

Je přenosná v rámci firmy. Smluvní ceny.

2.3 Ostatní poplatky
Pronájem skříňky na jednu sezónu - 300,- Kč

Rezervace dvorce ke hře je možná telefonicky u správců areálu. V případě nedostavení se na dvorec do 10 minut po začátku rezervované doby bude dvorec obsazen dalšími zájemci.

  2.4   Užívání dvorců a ostatních zařízení

Závodní hráči všech družstev mají užívání dvorců a ostatních zařízení v souladu s tréninkovým rozpisem a za podmínek vyplývajících z členství v TC Třinec.

 
3. Ostatní ustanovení
 
3.1

Provozování trenérské činnosti mimo úvazek v TC Třinec je povoleno jen se souhlasem výboru TC Třinec a za zvláště stanovených podmínek.

3.2

Vstup do klubovny je povolen jen členům TC Třinec po splnění klubových povinností.

3.3

Ve dnech mistrovských utkání a turnajů bude hraní pro veřejnost operativně přizpůsobováno po dohodě mezi správci, kapitány družstev a řediteli turnajů.

 
4. Provozní doba dvorců
 
  4.1  
Pondělí - Neděle
Květen 9.00 - 20.00
Červen 9.00 - 20.00
Červenec 8.00 - 20.00
Srpen 8.00 - 20.00
Září 9.00 - 19.00
Říjen 9.00 - 18.00
 
5. Služby areálu
 
  5.1  
 
Ten Area

Pronájem tenisových dvorců ke hře

   
Ten Bar

Pohoštění v klubovém baru, pronájem baru

   
Ten Shop

Prodej sportovního zboží

   
Ten Service

Vyplétání tenisových raket, pronájem kulečníkové klubovny