Historie klubu
 

Počátky tenisu v Třinci se datují již k roku 1923, kdy tehdejší třinečtí sportovní průkopníci postavili první tenisové dvorce na území Třince a to v areálu Třineckých železáren. V roce 1938 byl založen tenisový oddíl, jehož činnost byla přerušena válkou. Teprve po 2.světové válce, po roce 1945, došlo k obnovení chodu tenisového oddílu, kdy tehdejší činovníci tenisu převzali ve špatném stavu tři hřiště v areálu Třineckých železáren u Hlavní brány závodu a postupně vlastními silami přeměnili pískový podklad na antuku.

V rámci přestavby a rozšiřování Třineckých železáren muselo dojít v roce 1951 k likvidaci tří antukových kurtů, malé klubovny a parabolické zdi a náhradou byla hřiště v novém rodícím se sportovním areálu na letním koupališti, kde ovšem vyrostly pouze dvě škvárová hřiště. V tomto období byla činnost tenisového oddílu mimořádně obtížná. Tenisový oddíl však měl naštěstí řadu velmi obětavých nadšenců.

Zlomový bod v činnosti oddílu se váže k roku 1965, kdy začala výstavba klubovny a pěti tenisových dvorců na Lesní ulici. V roce 1972 bylo rozhodnuto o dostavbě dvou nových dvorců na celkový počet sedm a nadstavbě klubovny. Tím bylo učiněno jak pro závodní tak i pro rekreační tenis maximum  a tenisový rok 1973 se stal co do počtu zájemců o tento sport velmi úspěšným. Dalším důležitým mezníkem byl rok 1992, kdy byla provedena  přístavba nové klubovny tenisu a vybudování dalších dvorců na současný počet devět. Rovněž byla postavena přístupová cesta kolem celého areálu, která spojila tenisové dvorce s místním lesoparkem.

Novodobá historie klubu je vázáná na právní akt, kdy došlo dne 1.dubna 1996 k vyčlenění třineckého tenisového oddílu z tělovýchovné jednoty, získání právní subjektivity a založení nového občanského sdružení Tennis Club Třinec, které navázalo na dlouholetou a bohatou tradici tenisu v Třinci a jeho snahou je vedle stálého zkvalitňování úrovně výkonnostního tenisu také poskytování dostatečného prostoru na sportovně rekreační vyžití a regeneraci široké třinecké veřejnosti.

Významným aktem pro tenisovou budoucnost se rovněž stalo založení společnosti Ten Group Třinec, s.r.o. dne 14. července 1997. Tato společnost se postupnými kroky snaží o zvelebování celého areálu a to tak, aby tenisový klub mohl nerušeně provozovat svoji sportovní závodní činnost a nebyl neustále zatěžován náklady na provoz a údržbu celého areálu.

Dle nového občanského zákoníku jsme byli nuceni k transformaci našeho občanského sdružení do nové právní formy spolku. K tomuto aktu došlo dne 18.02.2015, od kterého tedy působíme jako Tennis Club Třinec, zapsaný spolek.