Podmínky členství ve spolku
 
Práva člena :
- účast na Valné hromadě spolku
- využívání tenisových dvorců zdarma
- rezervace dvorců zdarma
- přidělení tenisové skříňky zdarma
- možnost využívání klubovny zdarma
- účast na akcích spolku
 
Povinnosti člena :
- zaplatit roční členský poplatek
- odpracovat 10 hodin při jarní úpravě dvorců, nebo uhradit za každou neodpracovanou hodinu 200,- Kč
- podílet se na chodu spolku
 
Členské poplatky spolku :
Nový člen nezávodní : 5.000,- Kč / rok
Nový člen závodní : 1.200,- Kč / rok
Stávající člen nezávodní : 2.200,- Kč / rok
Stávající člen závodní : 1.200,- Kč / rok
Stávající člen nehrající : 1.200,- Kč / rok
 
Jak se stát členem :

Žadatel si u vedení spolku vyzvedne přihlášku do spolku, kterou vyplní a odevzdá Výkonnému výboru spolku.

V přihlášce uvede požadované osobní údaje a pokusí se popsat jeho motiv vstupu do spolku, jeho přínos spolku, jeho možnosti a zkušenosti se závodním nebo rekreačním tenisem, sportovní vzdělání, členství v jiných spolcích a další podobné informace.

Výkonný výbor přednese žádost o přijetí nového člena na Valné hromadě spolku, která musí jeho členství schválit 2/3 většinou.